2023 - XXI edition!       

Szczecinek SaxFest is organised every year in Szczecinek, a beautiful and cosy city in north-western
Poland. It is a unique opportunity
for students to meet during a pleasant summer season and to improve their skills under the guidance
of some of the best instrumentalists and pedagogues.
The lecturers we invite are excellent, world-renowned musicians who willingly devote their time
to teaching young, talented students.
Our goal is to help participants improve their performing (solo and chamber music) skills,
interpretation, musicality, knowledge of the repertoire through:
- practicing the repertoire proposed by them;
- joining instrumental ensembles;
- participation in concerts of lecturers and invited artists;
- performing concerts at the end of the festival.

Apart from master classes, there will be lectures, exhibitions, chamber and accompaniment classes,
jam sessions and an orchestra conducted by Gerald Preinfalk – a talented Austrian classical and jazz
saxophonist, at the same time a composer and arranger as well.
Participants who are interested in improvisation and jazz music will also have the opportunity to gain
knowledge in this field. Most importantly, the end of each day will be crowned with phenomenal
evening concerts of saxophone masters.
In addition, the festival offers participants the opportunity to discover the beauty of the Drawsko
Lake District, get to know the city and the history of the Szczecinek region closely, integrate with
their peers both during classes and in free time – by organising various types of recreation.

Szczecinek SaxFest organizowany jest co roku w Szczecinku, malowniczym mieście w
północno-zachodniej Polsce. To niepowtarzalna okazja dla uczniów do spotkania się podczas przyjemnego letniego sezonu i
doskonalenia swoich umiejętności pod okiem jednych z najlepszych instrumentalistów i pedagogów.
Zaproszeni przez nas wykładowcy to znakomici, światowej sławy muzycy, którzy chętnie poświęcają
swój czas na nauczanie młodych, zdolnych uczniów.
Naszym celem jest pomoc uczestnikom w doskonaleniu ich umiejętności wykonawczych (solowych
i kameralnych), interpretacji, muzykalności, znajomości repertuaru poprzez:
- ćwiczenie zaproponowanego przez nich repertuaru;
- włączanie się w zespoły kameralne;
- uczestnictwo w koncertach wykładowców i zaproszonych artystów;
- wykonywanie koncertów na zakończenie festiwalu.
Oprócz lekcji mistrzowskich odbywać się będą wykłady, wystawy, zajęcia kameralne, z akompaniamentem, jam session oraz orkiestra saksofonowa.
Uczestnicy, którzy interesują się improwizacją i muzyką jazzową będą mieli okazję zaczerpnąć wiedzy
również w tej dziedzinie. Co najważniejsze, koniec każdego dnia zwieńczą fenomenalne wieczorne
koncerty mistrzów saksofonu.
Dodatkowo, festiwal oferuje uczestnikom możliwość odkrycia piękna Pojezierza Drawskiego,
bliskiego poznania miasta i historii ziemi szczecineckiej, zintegrowania się z rówieśnikami zarówno na
zajęciach jak i w czasie wolnym – organizując różnego typu rekreacje.